• Organizacja ruchu przy szkole

     • Powyżej mapka poglądowa dotycząca organizacji ruchu pod szkołą.

      1. Wyjazd z parkingu szkolnego na ulicę Przybrodzką (pierwszy od ulicy Szamotulskiej)

      2. Wjazd na teren szkoły od ulicy Przybrodzkiej (drugi od ulicy Szamotulskiej)

      3. Strefa przed szkołą przeznaczona wyłącznie dla ruchu pieszego (zakaz poruszania się i parkowania dla pojazdów mechanicznych!!!)

      4. Strefa przeznaczona wyłącznie do wysadzania uczniów (z prawej strony pojazdu!!!), czas zatrzymania - tylko na opuszczenie pojazdu przez dzieci !!!

      5. Strefa wzdłuż sali gimnastycznej przeznaczona wyłąłcznie do wysadzania dzieci po zaparkowaniu przodem pojazdu do sali, czas zatrzymannia - tylko na opuszczenie pojazdu przez dzieci !!!

      Uprzejmie prosimy o stosowanie się do przedstawionego sposobu organizacji ruchu wokół szkoły.  Należy zwrócić szczególną uwagę na otoczenie podczas manewru wycofywania - dzieci są niższe niż większość samochodów!!!

     • Bezpieczna droga do szkoły!!!

     • Szanowni Rodzice i Opiekunowie, zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego. Serdecznie prosimy o przypomnienie swoim pociechom zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. W obrębie szkoły na bardzo ruchliwej drodze wojewódzkiej są dwa przejścia dla pieszych: przy kościele i przy cmentarzu. Prosimy rodziców szczególnie dzieci z młodszych klas o wybranie optymalnej drogi do szkoły i jej wspólne pokonanie razem z dzieckiem przed rozpoczęciem roku szkolnego.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego - 1 września 2021 r.

     • Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów na inaugurację roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Cerekwicy. Będzie ona przebiegała zgodnie z poniższym harmonogramem:

      godz. 8.00 - klasy 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c

      godz. 9.00 - klasy 5a, 5b, 6a, 7a, 7b, 8a

      godz.  10.00 - klasy 1a, 1b i 1c z rodzicami

      Spotkanie potrwają około 1,5h - wszyscy uczniowie wchodzą i wychodzą głównym wejściem. 

      Autobusami ZTM można przemieszczać się na podstawie ważnej legitymacji szkolnej!!!

      1 września jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu szkoły, więc aby podkreślić jego rangę prosimy o odświętny strój. Oprócz wyczekiwanych spotkań z wychowawcami i kolegami, tego dnia zapoznamy się z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, nowi uczniowie otrzymają dane potrzebne do logowania w dzienniku elektronicznym Librus i szereg innych dokumentów.

      Informujemy, że 1 września świetlica szkolna czynna jest od godziny 7.00 do 13.00, stołówka szkolna jest zamknięta. Prosimy rodziców/opiekunów o odbiór młodszych dzieci w odpowiednich godzinach.

      Jednocześnie informujemy, że w przeddzień uroczystości szkolnych, czyli 31.08.2021 o godzinie 18.30, w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Swiętego w Cerekwicy odbędzie się Msza św. z okazji inauguracji roku szkolnego 2021/2022.

       

     • ŚWIETLICA SZKOLNA

     • Drodzy Państwo, przypominamy, że 1 września świetlica szkolna będzie zamknięta. Rozpoczęcie dla każdej z grup będzie trwać około 1,5h

      Od 2 września świetlica szkolna jest otwarta od 600 do 1700. Prosimy o zapoznanie się z warunkami i złożenie stosownej deklaracji (odpowiednie druki, dzieci dostaną 1 września).

     • Procedury

     • UWAGA - w zakładce COVID -> Procedury znajdują się wszelkie zasady postępowania na ternie szkoły i przedszkola w związku z zagrożeniem COVID-19 oraz oświadczenie dla rodziców/opiekunów