• Organizacja ruchu przy szkole

     • Powyżej mapka poglądowa dotycząca organizacji ruchu pod szkołą.

      1. Wyjazd z parkingu szkolnego na ulicę Przybrodzką (pierwszy od ulicy Szamotulskiej)

      2. Wjazd na teren szkoły od ulicy Przybrodzkiej (drugi od ulicy Szamotulskiej)

      3. Strefa przed szkołą przeznaczona wyłącznie dla ruchu pieszego (zakaz poruszania się i parkowania dla pojazdów mechanicznych)

      4. Strefa przeznaczona wyłącznie do wysadzania uczniów (z prawej strony pojazdu!!!), czas zatrzymania - tylko na opuszczenie pojazdu przez dzieci. 

      Uprzejmie prosimy (szczególnie wszystkich kierowców) o stosowanie się do przestawionego sposobu organizacji ruchu wokół szkoły. 

     • Rozpoczęcie roku szkolnego - 1 września 2020

     • Zapraszamy wszystkich uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego do nowej szkoły w Cerekwicy zgodnie z poniższym harmonogramem:

      godz.  9.00 - klasy 1a i 1b z rodzicami

      godz. 11.00 - klasy 2a, 2b, 3a, 3b

      godz. 13.00 - klasy 4, 6a, 6b

      godz. 15.00 - klasy 5, 7, 8

      Spotkanie będą trwały około 1,5h - wszyscy uczniowie wchodzą i wychodzą głównym wejściem.

      W tym dniu zapoznamy się z nową szkołą oraz obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, uczniowie otrzymają również nowe dane potrzebne do logowania w dzienniku elektronicznym Librus i szereg innych dokumentów. Informujemy, że tego dnia świetlica szkolna jest zamknięta. Prosimy rodziców/opiekunów o odbiór młodszych dzieci po zakończonych spotkaniach.

       

     • ŚWIETLICA SZKOLNA

     • Drodzy Państwo, przypominamy, że 1 września świetlica szkolna będzie zamknięta. Rozpoczęcie dla każdej z grup będzie trwać około 1,5h

      Od 2 września świetlica szkolna jest otwarta od 600 do 1700. Prosimy o zapoznanie się z warunkami i złożenie stosownej deklaracji (odpowiednie druki, dzieci dostaną 1 września).

     • Procedury

     • UWAGA - w zakładce COVID -> Procedury znajdują się wszelkie zasady postępowania na ternie szkoły i przedszkola w związku z zagrożeniem COVID-19 oraz oświadczenie dla rodziców/opiekunów

     • Bezpieczna droga do szkoły!!!

     • Szanowni Rodzice i Opiekunowie, zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego. Serdecznie prosimy o przypomnienie swoim pociechom zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. W obrębie szkoły na bardzo ruchliwej drodze wojewódzkiej są dwa przejścia dla pieszych: przy kościele i przy cmentarzu. Prosimy rodziców szczególnie dzieci z młodszych klas o wybranie optymalnej drogi do szkoły i jej wspólne pokonanie razem z dzieckiem przed rozpoczęciem roku szkolnego.