• STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CEREKWICY

        (zatwierdzony 30 sierpnia 2021r.)