• Konkurs My English Picture Dictionary-Spring Is Here
   • Konkurs My English Picture Dictionary-Spring Is Here

   • 14.04.2021 10:05
   • TERMIN: 12.04-25.04.2021, KONKURS DLA kl. 4-8

    Zadaniem uczniów klas I – IV jest stworzenie pracy plastycznej obrazującej znaczenie wybranych słów w języku angielskim. Tematem słowniczka obrazkowego jest wiosna. Forma plastyczna wyrazów ma obrazować znaczenie słowa, np. słowo FLOWER (kwiat) – przedstawiamy za pomocą obrazka. Format i technika plastyczna dowolna. Słowniczek musi zawierać minimum 5 słów rozpoczynających się na różne litery alfabetu. Słowa powinny być ułożone w kolejności alfabetycznej. Słownik musi zawierać stronę tytułową „SPRING” i powinien być przygotowany w formie książeczki lub albumu (lub inny ciekawy pomysł).

    Zdjęcia prac przesyłamy mailowo na adres: marzena.ciura@zsp-cerekwica.pl lub iwona.wisniewska@zsp-cerekwica.pl w terminie 12.04-25.04.2021, w tytule maila wpisując KONKURS, IMIĘ I NAZWISKO ucznia.

    Życzymy wszystkim uczestnikom powodzenia i trzymamy kciuki!

    Marzena Ciura
    Iwona Wiśniewska
   •  

    REGULAMIN KONKURSU MY ENGLISH PICTURE DICTIONARY- SPRING IS HERE (MÓJ OBRAZKOWY SŁOWNICZEK JĘZYKA ANGIELSKIEGO-WIOSNA JEST TUTAJ)

     

    Adresaci konkursu: uczniowie klas I-IV Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cerekwicy

    Organizator konkursu: nauczyciele języka angielskiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cerekwicy

    Cele konkursu:
    - wzbudzenie zainteresowania językiem angielskim,
    - poszerzenie ogólnego zakresu słownictwa w języku angielskim,
    - pobudzanie uczniów do kreatywności i twórczości,
    - rozwijanie uzdolnień plastycznych,
    - zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji.

    Prace konkursowe muszą być opisane (imię, nazwisko, klasa). Komisja konkursowa oceniając prace uczniów weźmie pod uwagę następujące kryteria:
    - zgodność pracy z tematem,
    - poprawność językową,
    - pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,
    - estetykę i technikę wykonania pracy.

    Postanowienia ogólne:
    - każdy uczestnik konkursu może przygotować tylko jedną pracę,
    - samodzielnie, adekwatnie do własnych umiejętności,
    - autorzy trzech najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

     

   • Wróć do listy artykułów